Begeleider Aanmelden

Aanmelding als begeleider

Als begeleider bij ZuiderLokaal geef je extra taal- en rekenles aan kinderen van groep 3 t/m 8. Iedere klas van 21 kinderen heeft 3 begeleiders, die de meeste tijd ieder een eigen groepje van 7 kinderen helpen.
Soms geeft een begeleider één-op-één begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben.

Al het benodigde oefenmateriaal is beschikbaar. Grosso modo volgen we het jaarprogramma dat ook op de basisscholen wordt gevolgd, zodat de aangeboden stof aansluit bij wat de kinderen op school krijgen. Waar men op school aan het eind van het jaar alle stof moet hebben behandeld, letten wij er vooral op dat de kinderen de stof ook daadwerkelijk onder de knie hebben voordat ze verder gaan.

We verwachten dat je om 18.00 aanwezig bent op de locatie. Vanaf 18.15 gaan de kinderen naar de lokalen en om 18.30 starten de lessen. Halverwege de les is er een korte pauze waarin de kinderen wat te drinken krijgen.

Louisa Boulkhrif is de contactpersoon namens Zuiderlokaal voor alle begeleiders. Bij haar kun je terecht voor al je vragen.
Tijdens een inwerkperiode wordt je geplaatst bij een ervaren begeleider. Na die periode wordt in onderling overleg besloten of en in welke groep je bij ons aan de slag gaat. Dan wordt ook de overeenkomst tussen ZuiderLokaal en begeleider ondertekend.

Sommige kinderen komen al om 17.45 om het huiswerk dat ze van school meekrijgen te maken. Een aantal begeleiders helpt hen daarbij.

Begeleiders ontvangen per avond een vrijwilligersvergoeding van          € 15,-. Tot een totaalbedrag van € 1800 per jaar is dit vrijgesteld van belasting. Let wel op dat je daarbinnen blijft!

Begeleiders die vanaf 17.45 kinderen helpen bij het huiswerk, ontvangen hiervoor een extra vergoeding.
De vergoedingen worden kort na afloop van een maand overgemaakt naar je bankrekening.
ZuiderLokaal vraagt voor iedere begeleider een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan.

In de Handleiding begeleiders vind je informatie over onze werkwijze, tips en regels. Lees die van tevoren goed door! Deze kun je door op de volgende link te klikken lezen/downloaden: Handleiding Begeleiders ZuiderLokaal