Categorieën
Uncategorized

Huiswerkhulp voor één euro is een hit op Rotterdam-Zuid

Méér kinderen van laagopgeleide ouders laten slagen op een hoger onderwijsniveau. Dat is de ambitie van wethouder Said Kasmi. Hij gelooft in huiswerkbegeleiding als positieve duw in de rug van Rotterdammertjes. Bij stichting Zuiderlokaal kunnen ze dat beamen.

https://www.ad.nl/rotterdam/huiswerkhulp-voor-een-euro-is-een-hit-op-rotterdam-zuid~afc13fc4/

 

 

Dat onderwijswethouder Kasmi onderzoekt hoe de gemeente toch weer wat kan bijdragen aan huiswerkbegeleiding, wordt door Peter de Klerk toegejuicht. Hij, maar bijvoorbeeld ook onderwijskundig onderzoeker Geert Driessen, noemt het een goede manier om achterstanden in te lopen en kinderen van diverse komaf zo gelijkere scholingskansen te geven.

Op Zuid kun je geen hoge bedragen vragen. Dan loop je kinderen mis

Peter de Klerk

Vreewijker De Klerk is voorzitter van Stichting Zuiderlokaal, die op Rotterdam-Zuid aan circa 600 kinderen huiswerkbegeleiding en extra taal- en rekenlessen geeft. En dan niet voor pak ’em beet 23 euro per uur – zoals commerciële huiswerkbureaus vragen – maar voor één euro per avond van anderhalf uur. Met hulp van wijkraden wordt het nu financieel rondgebreid. De voorzitter hoopt na de woorden van Kasmi op een meer structurele ondersteuning.

,,Op Zuid kun je geen hoge bedragen vragen. Dan loop je juist de kinderen mis die ‘t het hardst nodig hebben. Huiswerkbureaus zijn alleen handig voor ouders uit de beter gesitueerde wijken; die kunnen dat financieel aan”, legt hij uit. ,,’Onze’ ouders hebben het vaak niet breed. Zij zijn Zuiderlokaal dankbaar, want anders is deze extra hulp voor hun kinderen onbereikbaar.‘’

Bij Zuiderlokaal wordt gewerkt met vrijwilligers en begeleiders, meestal hbo-studenten. Alleen de begeleiders krijgen een vergoeding. Vijftien euro voor ongeveer twee uur van hun tijd. ,,Het zijn praktisch allemaal studenten van Zuid. Het maakt hen tot rolmodellen. Scholieren en kinderen die nog op de basisschool zitten, zien hun buurtgenoten met eenzelfde achtergrond goede studies volgen.”

Buffelen voor tentamens

Deze week is het draaien van bij- en begeleidingslessen even niet mogelijk door dat leunen op studenten. Te veel van hen zitten zelf te buffelen voor hun tentamens. ,,Volgende week kunnen we onze activiteiten weer oppakken.”

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs mogen drie keer per week komen, kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 ‘slechts’ twee avonden. ,,De jongsten moeten ook nog een beetje kind kunnen zijn.” Basisschoolleerlingen vormen de grootste groep. Zij worden geholpen met taal en, als ze wat ouder zijn, met rekenen.

Zuiderlokaal werd 5,5 jaar geleden door een clubje moeders opgezet. Dertig kinderen werden bij de hand genomen. Na een verhuizing naar buurthuis De Brink groeide dat door naar 120. Vijftig kinderen belandden op een wachtlijst. Sinds het schooljaar 2017/2018 vertoeft de stichting op dinsdag- en donderdagavonden in het Vreewijk Lyceum. En weer steeg de belangstelling.

Met de start van het huidige schooljaar wordt woensdag ook begeleiding gegeven in Rotterdams Vakcollege De Hef. ,,Toen we met inschrijvingen begonnen voor De Hef kwamen er 300 kinderen bij. Zo’n tachtig hebben we op de wachtlijst moeten zetten omdat we eerst voor meer begeleiding moesten zorgen”, weet De Klerk.

Dringen voor de deur

Volgens hem staan de kinderen letterlijk te dringen voor de deur. ,,Leerkrachten van basisscholen die hier komen, staan ervan te kijken hoe kinderen uit groep 3 om 18.30 uur nog zo ijverig en vol plezier aan de slag gaan bij ons.”

Wat Stichting Zuiderlokaal doet, kan op waardering rekenen van Geert Driessen, tot voor kort als onderwijskundige verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. ,,Huiswerkbegeleiding is goed, al is een-op-een benadering met name voor kinderen van laagopgeleide of allochtone ouders beter. Zij hebben moeite met de correcte Nederlandse taal en praten thuis ook niet of weinig over onderwijs. In groepslessen verliezen ze mede hierdoor sneller hun concentratie.”

Driessen erkent direct dat aan zo’n individuele aanpak een prijskaartje hangt. De Klerk reageert net zo, maar is ook een praktische Rotterdammer. ,,Als het niet kan zoals het moet, dan moeten we het doen zoals het kan.”