Activiteiten

ZuiderLokaal biedt de kinderen een prettige veilige plek in hun eigen buurt waar ze de rust, de aandacht en de praktische steun krijgen die school en thuis helaas onvoldoende kunnen bieden. We richten ons op kinderen uit Rotterdam-Zuid in het basis en voortgezet onderwijs, en op hun ouders.

Hoe doen we dat?

Extra les en begeleiding bij huiswerk en moeilijke stof

 • Op elke dinsdag en donderdag van 18.30-20.00 uur, in onze vestiging De Hef
 • Op elke woensdagavond van 18.30-20.00, in onze vestiging in Veenoord

Voor basisschoolleerlingen groep 3 t/m 8

 • Basisschoolleerlingen krijgen maximaal twee keer per week anderhalf uur taal- en rekenles, van 18.30 tot 20.00 uur met vooral aandacht voor begrijpend lezen, redactiesommen, klok kijken, tafels, breuken, staartdelingen, lengte- en inhoudsmaten. In alle groepen worden boeken gelezen. Per lokaal van 21 kinderen, 3 begeleiders met ieder een groepje van 7 kinderen.
 • Basisschoolleerlingen die huiswerk krijgen, kunnen dat van 17:45 tot 18:25 maken in het huiswerklokaal, onder begeleiding.
 • Kinderen die grote achterstand hebben worden ongeveer 25 minuten apart genomen voor 1 op 1 begeleiding, waarbij aan één specifiek onderwerp wordt gewerkt.
 • In de periode waarin op school Citotoetsen worden gehouden, wordt hier gericht aandacht aan besteed.
 • Ook worden Cito-trainingen gedaan om een tekst goed te leren lezen en begrijpen, en leren de kinderen actief de Nederlandse taal gebruiken.
 • Basisscholieren die bij specifieke onderdelen behoefte hebben aan extra uitleg en ondersteuning, worden individueel of in kleine groepjes apart begeleid.
 • Gedurende het jaar worden met alle ouders van basisschoolleerlingen, met hun kind en hun begeleider gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van hun schoolprestaties en wordt er besproken op welke onderwerpen de aandacht wordt gericht.

Pilot voor leerlingen groep 1 en 2

i.s.m. afd. Zorg en Welzijn van De Hef: voorlezen en spelletjes die zijn gericht op taalontwikkeling en rekenen.

Pilot voor leerlingen van groep 6

 • s.m. Hogeschool Leiden, het integreren van Sociaal Emotioneel Leren bij de begeleiding van onze leerlingen, waarbij zowel begeleiders, kinderen en ouders zijn betrokken.

Voor leerlingen groep 7 en 8 en 1e jaar VO, Talent Academy

 • in samenwerking met stichting Leerbuddy krijgen leerlingen diverse trainingen (Efficiënt studeren, omgaan met Sociale Media etc.) tussen 17.45 en 18.30

Leerlingen Voortgezet Onderwijs

 • Op alle lesavonden kunnen leerlingen Voortgezet Onderwijs bij het maken van hun huiswerk hulp vragen bij een van de begeleiders die in het lokaal aanwezig zijn. Per 7 leerlingen 1 begeleider.
 • Voor zover mogelijk kunnen deze leerlingen een beroep doen op individuele ondersteuning (of in kleine groepjes) bij specifieke vakken, zoals Engels, biologie, geschiedenis, wiskunde, natuurkunde en scheikunde etc.

Voor ouders

Ouders kunnen terwijl hun kinderen op onze vestiging verblijven. Ze krijgen koffie en thee aangeboden en kunnen deelnemen aan lessen die in overleg met de ouders worden georganiseerd. Ook kunnen ze terecht voor advies over de opvoeding van hun kinderen, bij het omgaan met problemen op school, bij school(niveau) keuze en bij andere vragen die ouders hebben. Ook worden ouders betrokken bij de pilot in groep 6 m.b.t. Sociaal Emotioneel Leren.

De volgende trainingen hopen we weer aan te kunnen bieden:

 • cursus Financiën & Administratie, voor moeders en meisjes, gegeven door Mw. Rhimou el Ahmadi (UNFM-NL). Moeders volgen, op de avonden dat hun kinderen extra taal- en rekenles krijgen, zelf training in het beheer van hun huishoudfinanciën.
 • Nederlandse taalcursussen i.s.m. met Tulptraining, voor ouders van bij ons ingeschreven kinderen.
 • plannen voor trainingen voor ouders, gericht op gezondheidszorg (gezonde voeding en levenswijze) en opvoeding.

Vanwege de drukte is het niet mogelijk om op de lesavonden zonder afspraak met Louisa of Fatima in gesprek te gaan.
Ouders kunnen alleen een gesprek aanvragen via een appbericht aan een van beiden (Louisa Boulkhrif 06-86098917, Fatima Atrari 06-24781650).  Zij nemen dan contact met u op om een afspraak te maken.