Kalender

Om te voorkomen dat er elke week  nieuwe kinderen moeten worden geïntroduceerd in de klas, zijn er vaste instroommomenten. Deze gelden zowel voor kinderen die gedurende het jaar worden ingeschreven, als voor kinderen die van de wachtlijst geplaatst kunnen worden omdat er weer capaciteit is.

De instroommomenten in dit schooljaar 2019 – 2020 zijn:

  1.  24 en 25 september (aanvang lessen)
  2.  29 en 30 oktober (na de herfstvakantie)
  3.  3 en 4 december
  4.  7 en 8 januari (na de kerstvakantie)
  5.  4 en 6 februari
  6.  3 en 4 maart (na de voorjaarsvakantie)

Er wordt een wachtlijst ingesteld als het aantal kinderen voor een bepaalde groep groter is dan de beschikbare capaciteit (plekken per lokaal, beschikbare begeleiders en beschikbaar budget). ZuiderLokaal streeft er altijd naar om wachtlijsten zo snel mogelijk op te lossen, door extra lokalen of nieuwe vestigingen te openen, extra begeleiders en andere vrijwilligers aan te trekken en door extra budgetten aan te vragen. Dat vergt soms tijd. We vragen daar uw begrip voor.

Tijdens de schoolvakanties is ZuiderLokaal gesloten.

Herfstvakantie: 19 t/m 27 oktober

Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 1 maart

Meivakantie: 25 april t/m 3 mei

Zomervakantie: 18 juli t/m 30 augustus