Kalender

Om te voorkomen dat er elke week  nieuwe kinderen moeten worden geïntroduceerd in de klas, zijn er vaste instroommomenten. Deze gelden zowel voor kinderen die gedurende het jaar worden ingeschreven, als voor kinderen die van de wachtlijst geplaatst kunnen worden omdat er weer capaciteit is.

De instroommomenten in dit schooljaar 2021 – 2022 zijn:

  • 21 en 22 september (aanvang lessen)
  • 26 en 27 oktober (na de herfstvakantie)
  • 30 november en 1 december
  • 11 en 12 januari (na de kerstvakantie)
  • 15 en 16 februari

Er wordt een wachtlijst ingesteld als het aantal kinderen voor een bepaalde groep groter is dan de beschikbare capaciteit (plekken per lokaal, beschikbare begeleiders en beschikbaar budget). ZuiderLokaal streeft er altijd naar om wachtlijsten zo snel mogelijk op te lossen, door extra lokalen of nieuwe vestigingen te openen, extra begeleiders en andere vrijwilligers aan te trekken en door extra budgetten aan te vragen. Dat lukt niet altijd en vergt ook tijd. We vragen daar uw begrip voor.

Start lessen in de Hef op dinsdag 21 september, in Veenoord op woensdag 22 september.

Tijdens de schoolvakanties is ZuiderLokaal gesloten.

Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober

Kerstvakantie: 25 december t/m 9 januari

Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart

Meivakantie: 30 april t/m 8 mei

Zomervakantie: 9 juli t/m 21 augustus