Inschrijving

Deelname

Digitale aanmelding van uw kind via ZuiderLokaal.nl

Kinderen die het voorafgaand schooljaar al stonden ingeschreven hebben tot een bepaalde datum (in 2019: 16 september) voorrang bij plaatsing voor het nieuwe schooljaar. Vanaf die datum worden kinderen geplaatst op basis van datum inschrijving.
Meer informatie over instroommomenten op pagina Kalender

Algemene informatie over de lessen
Lesavonden: Dinsdagavond locatie: De Hef
Woensdagavond locatie: De Hef
Tijden:
17:45 - 18:25 huiswerkklas voor basisschoolleerlingen (alleen als je huiswerk hebt!)
18:00 - 18:15 Inloop schoolgebouw
18:15 Toegang tot leslokaal
18:30 Start lessen
20:00 Einde lessen
Kosten: € 1,00 per avond
Betaling: In de eerste week van de maand, contant.

Om een leerling digitaal aan te melden hebben wij de volgende informatie van u nodig:
Schoolinformatie
Selecteer uw school uit de lijst of selecteer Niet in de LIJST en vermeld de naam van uw school in het veld "Anders Namelijk" die dan automatisch verschijnt

Primair Onderwijs (basis)Voortgezet Onderwijs

Contactinformatie

Geslacht leerling: ManVrouw

Geboortedatum leerling:

Informatie over leerling
Moeite met de volgende vakken:

Opmerkingen/Bijzonderheden/Allergieën en/of ziektes (b.v. diabetes etc) kind

Afspraken
Aanwezigheid Dinsdagavond Locatie De Hef: JaNee
Aanwezigheid Woensdagavond locatie De Hef: JaNee

Wij hanteren een aantal regels die voor ons, voor uw kind en voor u belangrijk zijn. Daarin staat ook hoe we met de ouders communiceren, hoe de betaling is geregeld en wat u moet doen als uw kind niet kan komen, bijvoorbeeld omdat het ziek is.
Lees de regels daarom goed!
Een overzicht van de regels kunt u hier downloaden/lezen: Regels ZuiderLokaal
Bij inschrijving wordt u toegevoegd aan de groepsapp. Via deze app informeren wij ouders over onderwerpen die hen allemaal snel moeten bereiken, bijvoorbeeld als er lesdagen uitvallen.
Schrijft u zich dus niet uit uit deze app!

Gaat u akkoord met de regels: JaNee

WA(Wettelijke aansprakelijkheids-) verzekering: JaNee

Ouder akkoord: JaNee

Bevestig uw e-mailadres:

Datum inschrijving:

Door op de knop Verzenden te klikken/drukken worden uw gegevens doorgegeven aan onze administratie en wordt er contact met u opgenomen. De informatie wordt niet met derden gedeeld tenzij hier specifiek toestemming voor is verleend door de ouder(s) en/of voogd.