Inschrijving

Deelname

U kunt onderstaand formulier gebruiken voor de digitale aanmelding van uw kind via ZuiderLokaal.nl

Deelname aan activiteiten van ZuiderLokaal is gratis.

Mededeling

Let op: onze vestiging op de locatie Veenoord blijft met ingang van het nieuwe schooljaar alleen open op voorwaarde dat er minimaal 80 inschrijvingen zijn binnengekomen.

In verband met de administratieve afsluiting van het schooljaar 2021 – 2022 zijn nieuwe inschrijvingen tot 10 juli 2022 gesloten. Vanaf 10 juli kunt u uw kind aanmelden voor leerondersteuning en huiswerkbegeleiding. 

De inschrijving van nieuwe kinderen voor het schooljaar 2022-2023 start op 10 juli 2022.

De ouders van leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs kunnen ook vanaf 10 juli hun kind inschrijven voor de locatie De HEF.

Informatie over instroommomenten op pagina Kalender

Aanwezigheid/verhindering

Als uw kind vanwege ziekte of om andere reden niet aanwezig kan zijn, dient u dat altijd door te geven aan Fatima via een appbericht aan haar (06-24781650).

Omdat we moeten werken met een wachtlijst, zien we streng toe op de aanwezigheid van kinderen die tot de lessen zijn toegelaten. Als zij te vaak ongemeld afwezig zijn, moeten zij plaats maken voor een kind van de wachtlijst.

We vinden het bovendien belangrijk dat uw kind het programma zoveel mogelijk volgt en dus aanwezig is op de afgesproken avonden.

Als uw kind twee maal ongemeld afwezig is geweest, ontvangt u daarover bericht en een waarschuwing.

Na een derde keer ongemelde afwezigheid, wordt uw kind uitgeschreven en wordt een kind dat op de wachtlijst staat toegelaten.

U kunt de regels die ZuiderLokaal hanteert hier lezen/downloaden: Regels ZuiderLokaal

Vestigingen

In het schooljaar 2022-2023 is in Feijenoord de vestiging de Hef (Slaghekstraat 221) geopend op dinsdag- en donderdagavond.
De vestiging Veenoord (Veenoord 15) in IJsselmonde is, als er voldoende leerlingen zijn ingeschreven, geopend op woensdagavond.

18.00 deur open; 18.15 naar klaslokaal; 18.30 aanvang les; 20.00 einde les.

Inschrijfformulier
Klik of druk hier voor groter formaat