Inschrijving

Deelname

Digitale aanmelding van uw kind via ZuiderLokaal.nl

Algemene informatie over de lessen
Lesavonden: Dinsdagavond locatie: De Hef
Woensdagavond locatie: De Hef
Tijden:
17:45 - 18:25 huiswerkklas voor basisschoolleerlingen (alleen als je huiswerk hebt!)
18:00 - 18:15 Inloop schoolgebouw
18:15 Toegang tot leslokaal
18:30 Start lessen
20:00 Einde lessen
Kosten: € 1,00 per avond
Betaling: In de eerste week van de maand, contant.

Om een leerling digitaal aan te melden hebben wij de volgende informatie van u nodig:
Schoolinformatie


Primair Onderwijs (basis)Voortgezet Onderwijs

Contactinformatie

Geslacht leerling: ManVrouw

Geboortedatum leerling:

Informatie over leerling
Moeite met de volgende vakken:

Opmerkingen/Bijzonderheden/Allergieën en/of ziektes (b.v. diabetes etc) kind

Afspraken
Aanwezigheid Dinsdagavond Locatie De Hef: JaNee
Aanwezigheid Woensdagavond locatie De Hef: JaNee

Wij hanteren een aantal regels die voor ons, voor uw kind en voor u belangrijk zijn. Daarin staat ook hoe we met de ouders communiceren, hoe de betaling is geregeld en wat u moet doen als uw kind niet kan komen, bijvoorbeeld omdat het ziek is.
Lees de regels daarom goed!
Een overzicht van de regels kunt u hier downloaden/lezen: Regels ZuiderLokaal

Gaat u akkoord met de regels: JaNee

WA(Wettelijke aansprakelijkheids-) verzekering: JaNee

Ouder akkoord: JaNee

Bevestig uw e-mailadres:

Datum inschrijving:

Door op de knop Verzenden te klikken/drukken worden uw gegevens doorgegeven aan onze administratie en wordt er contact met u opgenomen. De informatie wordt niet met derden gedeeld tenzij hier specifiek toestemming voor is verleend door de ouder(s) en/of voogd.